0949210136 c12tanthanh.bacquang@hagiang.edu.vn

Giáo dục Mầm non

Khai mạc Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022

Khai mạc Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022

Đăng ngày: 15/05/2022
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-PGDĐT ngày 04/10/2021 của Phòng GD&ĐT Bắc Quang về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022. ...